GANESHA AARTI

-->
Ganesh ji Lord Ganesh  Sidhi Vinayak

Ganesh Aarti - English
JAI GANESH JAI GANESH JAI GANESH DEVA
MATA JAAKII PARVATII, PITAA MAHAADEVA
EKA DANTA DAYAVANTA, CHAR BHUJA DHAARII
MATHE SINDUURA SOHAI, MUUSE KII SAVARI
JAI GANESH JAI GANESH JAI GANESH DEVA
ANDHANA KO AANKHA DETA
KORHINA KO KAAYAA
BANJHANA KO PUTRA DETA
NIRDHANA KO MAAYA
JAI GANESH JAI GANESH JAI GANESH DEVA
PAANA CHADHE, PHUULA CHADHE
AURA CHADHE MEVA
LADDUAN KO BHOGA LAGE
SANT KAREN SEVA
JAI GANESH JAI GANESH JAI GANESH DEVA